خدمات آتش‌نشانی

شرکت آدیش پاد بنا به شماره ثبت 571114

  1. مشاوره و مجری در زمینه ایمنی معماری، اعلام حریق، اطفاء و تهویه (اگزاست) ساختمانها
  2. عضو وندور لیست سازمان آتش نشانی استان تهران
  3. عضو اتحادیه فروشندگان لوازم ایمنی و آتش نشانی استان تهران

خدمات ارائه شده توسط این شرکت :

  • اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی استان تهران
  • طراحی نقشه های معماری مطابق ضوابط سازمان آتش نشانی و مققرات ملی ساختمان
  • مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای کشف و اعلام حریق
  • مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای کشف و اطفای حریق
  • مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای تهویه و اگزاست فن (سامانه مدیریت و کنترل دود)
  • فروش و نصب تجهیزات اعلام، اطفاء و تهویه حریق (مورد تایید سازمان آتش نشانی)
  • خدمات تعمیر و نگهداری 2 ساله ساختمانها