فاز یک معماری

فاز یک معماری

طراحی فاز یک معماری

پیاده کردن اطلاعات کسب شده فاز صفر در قالب ارائه طرح ها و نقشه های اولیه ، نقشه های فاز یک می باشد و این نقشه ها که شامل پلان ها ، نماها و مقاطع می باشند برای ارایه جهت اخذ مجوز های لازم برای ساخت به مراکز صدور پروانه اعم از شهرداری و ….. بکار گرفته می شوند. در واقع طراحی فاز یک، حد واسط مطالعات معماری و پلان های نهایی و اجرای پروژه می باشد از این رو بسیار حائز اهمیت است که در فاز یک دقت لازم را داشته باشیم و با برگزاری جلسات و تبادل نظرات با اطلاعات دقیق تری به طراحی فاز دوم معماری بپردازیم.