سازه


یکی از شاخه های علوم مهندسی طراحی سازه یا طراحی ساختار یک سازه است  تجربه ،تخصص و مهارت ها در طراحی سازه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . در همه ی مراحل طراحی ،ساخت و ساز انواع سازه ، رعایت استاندارهای ساخت و ساز ،مسائل زیست محیطی حائز اهمیت هستند .قسمت بزرگ و مهم از طراحی سازه از طریق نرم افزار های مهندسی انجام می شود ، بنابراین حضور یک تیم متخصص نرم افزار و برنامه های رایانه ای در تیم مهندس لازم است . رکن اصلی طراحی سازه ابعاد و اندازه های ستون و محل قرارگیری آن ها در زوایای مختلف است

گام های طراحی سازه

  • پس از طراحی معماری ساختمان و تایید نهایی پلان های ساختمان این پلان ها در اختیار مهندس سازه قرار می گیرد تا  سازه ای مناسب و بهینه را طراحی کند.
  • تعیین جنس سازه (بتن /فولاد / مرکب /…)
  • پس از این مرحله اولین گام مهندس سازه تعیین سیستم مقاوم در برابر زلزله می باشد (قاب مهاربندی/قلب خمشی/سیستم ۲گانه و…)
  • گام بعدی نحوه جانمایی تیرها و (در صورت نیاز مهاربند ها/دیوار برشی) می باشد.
  • گام بعد بارگذاری سازه می باشد
  • طراحی سازه با استفاده از نرم افزار های مربوط (ETABS&SAFE)
  • خروجی گرفتن نقشه های اجرایی