ازبیلت

همان‌طور که از معنای لغوی ازبیلت (As Built) برمی‌آید، چنین نقشه‌هایی به معنای «چون ساخت» یا «همان‌طور که ساخته شده» است. معنای فنی این نوع نقشه این است که پس از اجرای یک مرحله از پروژه ساخت، با توجه به گزارش‌های متریال مصرفی و تغییرات احتمالی در نقشه اولیه، کل عملیات انجام‌شده را به صورت یک نقشه به‌روزشده درآورید. کاربرد نقشه‌های ازبیلت بیشتر جهت تعمیرات احتمالی در آینده است.
در حقیقت نقشه ازبیلت، نقشه نهایی کار است.

نقشه های ازبیلت به دو علت تهیه می گردد:

  1. خطای حین اجرا.
  2. تغییرات اعمال شده قبل و حین اجرا بر روی نقشه های اجرایی با تایید کارفرما.

روند کلی تهیه و تنظیم نقشه های ازبیلت و چون ساخت:

  1. نشان گذاری و تعيين عمليات تغيير يافته نسبت به نقشه ها و طرح اوليه
  2. تهيه ليست از مشخصات فني عمليات تغيير يافته و تنظيم صورتجلسات مربوطه
  3. عمليات نقشه برداری از عمليات تغيير يافته و تنظيم صورتجلسات مربوطه
  4. تهيه نقشه ازبيلت و چون ساخت از كل پروژه

چه کسی مسئول نقشه های چون ساخت است؟

از آنجا که طراحان نقشه‌های اصلی را برمبنای مشخصات پروژه ایجاد می‌کنند، آنها واجد شرایط‌ ‌ترین افراد برای ترسیم نهایی نقشه‌های چون ساخت هستند. به طور معمول، این افراد به ندرت درگیر روند ساخت و ساز هستند. این بدان معناست که آنها ممکن است از بیشتر تغییرات انجام شده در طول تکمیل پروژه آگاه نخواهند شد. در نتیجه، اکثراوقات پیمانکاریا ناظر پروژه مسئولیت صحت نقشه نهایی چون ساخت را بر عهده خواهد گرفت.

همان‌طور که از توضیحات این مطلب متوجه شدید، نقشه ازبیلت در حقیقت نقشه اجراشده واقعی پروژه است و تمام تغییرات و اصلاحات حین کار در آن وارد شده است. پس برای هرگونه بررسی و بازسازی در آینده، باید به نقشه‌های ازبیلت مراجعه کرد.